Psykoterapia

Lähestymistapani on ratkaisukeskeinen. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tavoitteena on ihmisen voimaantuminen ja vahvistuminen sekä omien voimavarojen ja päämäärien löytyminen. Painopiste on tämän hetken ja tulevaisuuden uudelleen määrittelyssä.

Terapiassa muodostetaan asiakkaan kanssa ongelmista ja haasteista tavoitteita, joiden saavuttamiseen tarvittavia myönteisiä askeleita rakennetaan yhdessä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia pyrkii edistämään asioita toivottuun suuntaan eli tavoittelemaan hyvää elämää.

Psykoterapiaan hakeutumisen lähtökohtana voivat olla esimerkiksi ihmissuhdevaikeudet, ahdistus, masennus, pelot, traumat, kriisit, erilaiset riippuvuudet tai muuten vaikeat elämäntilanteet.

Tarjoan yksilö- ja pariterapiapalveluita itsemaksaville asiakkaille.